A woman...En kvinna...

 
"When God created woman he was working late on the 6th day.......
 
An angel came by and asked." Why spend so much time on her?"
 
The lord answered. "Have you seen all the specifications I have to meet to shape her?"
 
She must function on all kinds of situations, 
She must be able to embrace several kids at the same time,
Have a hug that can heal anything from a bruised knee to a broken heart,
She must do all this with only two hands,"
She cures herself when sick and can work 18 hours a day"
 
THE ANGEL was impressed" Just two hands.....impossible!
 
And this is the standard model?"
 
The Angel came closer and touched the woman"
"But you have made her so soft, Lord".
"She is soft", said the Lord,
"But I have made her strong. You can't imagine what she can endure and overcome"
 
"Can she think?" The Angel asked...
The Lord answered. "Not only can she think, she can reason and negotiate"
 
The Angel touched her cheeks....
"Lord, it seems this creation is leaking! You have put too many burdens on her" 
"She is not leaking...it is a tear" The Lord corrected the Angel…
 
"What's it for?" Asked the Angel..... .
The Lord said. "Tears are her way of expressing her grief, her doubts, her love, her loneliness, her suffering and her pride."...
 
This made a big impression on the Angel,
"Lord, you are a genius. You thought of everything.
A woman is indeed marvellous"
 
Lord said."Indeed she is.
She has strength that amazes a man.
She can handle trouble and carry heavy burdens.
She holds happiness, love and opinions.
She smiles when she feels like screaming.
She sings when she feels like crying, cries when happy and laughs when afraid.
She fights for what she believes in.
 
Her love is unconditional.
Her heart is broken when a next-of-kin or a friend dies but she finds strength to get on with life"
 
The Angel asked: So she is a perfect being?
The lord replied: No. She has just one drawback
"She often forgets what she is worth".
"Author Unknown"
 
 
KVINNA. . . . . . . . .
 
När Gud skapade kvinnan så arbetade han sent en kväll .......
 
En ängel kom förbi och frågade. "Varför lägger du så mycket tid på henne?"
 
Herren svarade. "Har du sett alla specifikationer jag måste uppfylla för att forma henne?"
 
Hon måste fungera i alla typer av situationer,
Hon måste kunna omfamna flera barn samtidigt,
Hennes kram kan läka allt från ett blåslaget knä till ett brustet hjärta,
Hon måste göra allt detta med endast två händer, "
Hon botar sig själv när hon är sjuk och kan arbeta 18 timmar om dagen "
 
ÄNGELN var imponerad "Bara två hander?? ..... omöjligt!
 
Och detta är den sk standardmodellen? "
 
Ängeln kom närmare och rörde vid kvinnan "
"Men du har gjort henne så mjuk, Herre".
"Hon är mjuk", sade Herren,
"Men jag har gjort henne stark. Du kan inte föreställa dig vad hon kan uthärda och övervinna"
 
"Kan hon tänka?" Frågade Ängeln  ...
Herren svarade. "Inte bara det, hon kan resonera och förhandla oxå"
 
Ängeln rörde hennes kinder ....
"Herre, din skapelse läcker! Du har lagt alltför många bördor på hennes axlar"
"Hon läcker inte... det är en tår" Korrigerar Herren ängeln ...
 
"Varför?" Frågade ängeln ......
Herren sade. "Tårar är hennes sätt att uttrycka sin sorg, sin tvivel, sin kärlek, sin ensamhet, sitt lidande och sin stolthet." .......
 
Detta gjorde ett stort intryck på Ängeln,
"Herre, Du är ett geni. Du har tänkt på allt.
En kvinna är verkligen fantastisk "
 
Herren sade. "Det är hon verkligen."
Hon har styrka som förvånar en man.
Hon kan hantera problem och bära tunga bördor.
Hon besitter lycka, kärlek och åsikter.
Hon ler när hon känner för att skrika.
Hon sjunger när hon känner för att gråta, gråter när hon är glad och skrattar när hon är rädd.
Hon kämpar för det hon tror på.
 
Hennes kärlek är villkorslös.
Hennes hjärta brister när en anhöriga eller en vän dör men hon finner styrka att gå vidare med livet "
 
Ängeln frågade: Så hon är en perfekt varelse?
Herren svarade: Nej, hon har bara en enda nackdel
"Hon glömmer ofta vad hon är värd".

//MrsH
 
Ursprungstexten är författare okänd och bild likaså, översättningen är min egen tolkning.
 
Taggar: barn, kvinna, styrka;

Kommentarer :

#1: wikileaks

Blogga, blogga blogga...

skriven
#2: Mathilda Schöfl

Riktigt fint!

skriven

Kommentera inlägget här :